Toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleidingen

  • Er is minder economische groei dan in voorgaande jaren. Het herstel uit de Covid19-pandemie verloopt voorspoedig, maar op de middellange termijn zijn de vooruitzichten minder gunstig dan vóór de pandemie geraamd werd.
  • Knelpunten voor beroepen in het onderwijs, de zorg, techniek en ICT blijven groot.
  • Er is een tweedeling binnen de technische beroepen in knelpunten: voor de bouwberoepen worden over 6 jaar geen knelpunten meer verwacht, voor de overige beroepen in de techniek wel.
  • Weinig knelpunten voor economische en administratieve en commerciële beroepen.
  • Over het algemeen geldt dat de arbeidsmarktperspectieven voor hoger opgeleiden gunstiger zijn dan voor lager opgeleiden.
  • Er gelden grotere onzekerheden voor de arbeidsmarktprognoses tot 2026. Dit komt omdat het nog onduidelijk is wat de effecten van de crisis zijn voor de korte en middellange termijn groei, wat het effect is op het aantal studenten dat afstudeert, en wat het effect is op de werkloosheid en werkgelegenheid als de overheidssteun aan bedrijven stopt. Daarnaast kunnen nieuwe varianten van het virus verdere openstelling van de economie vertragen.

 

Deze informatie is afkomstig uit het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026 van het Research Centre for Education and the Labour Market | ROA I ISBN: 978-90-5321-609-5 | juli 2021