Toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening naar beroepen

De Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep (ITKB) geeft inzicht in de wijze waarop de aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en arbeidsmarkt van invloed is op de wervingsproblematiek in de verschillende beroepsgroepen. De ITKB geeft de kans aan dat de vraag vanuit een bepaalde beroepsgroep in de gewenste opleidingssamenstelling vervuld kan worden, rekening houdend met de vraag-aanbod verhoudingen voor de verschillende opleidingstypen. 

 

Deze informatie is afkomstig uit het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026 van het Research Centre for Education and the Labour Market | ROA I ISBN: 978-90-5321-609-5 | juli 2021