Terwijl COVID-19 de wereld in z'n greep houdt, staan scholieren op het punt om hun studiekeuze te maken. Open dagen gaan niet door en onderwijsinstellingen zoeken naar online alternatieven om scholieren alsnog te kunnen voorzien van de juiste informatie. Maar in welke mate heeft de coronacrisis invloed op de studiekeuze van scholieren? Qompas heeft hier onderzoek naar gedaan. Hieronder kun je de conclusies lezen.

  • De coronacrisis heeft aanzienlijke invloed op de studiekeuze.
  • Geen real-life open dagen speelt een grote rol.
  • Scholieren overwegend positief over online voorlichtingsactiviteiten
  • Slechts een kwart denkt een juiste studiekeuze te kunnen maken ondanks online alternatieven.
  • Scholieren hebben meer behoefte aan contact met studenten

Wil je het onderzoeksrapport zelf lezen? volg deze link!