Het VH-netwerk Studentenwelzijn heeft online uitgewisseld wat de belangrijkste aandachtspunten zijn nu studenten hun studie vanuit huis volgen. Twaalf hogescholen hebben hieraan deelgenomen. Het lectoraat Studiesucces van hogeschool Inholland heeft de input van alle deelnemers bekeken, inclusief de interventies. Op basis van deze input komen ze tot de volgende vier grote thema’s. 

 

1. Behoefte aan duidelijkheid en structuur

2. Behoefte aan meer betrokkenheid van de opleiding

3. Psychisch welbevinden staat onder druk

4. Zorgen over studieverloop en toekomst

 

Ze hebben dit verwerkt in een praatplaat, zie hieronder: