Onderwijskwaliteit overeind ondanks pandemie, zorgen over leerervaring en studentenwelzijn

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de onderwijskwaliteit in grote lijnen overeind, doordat hogescholen en universiteiten snel wisten om te schakelen naar online onderwijs en ze vervolgens dit systematisch verbeterden. In het algemeen leed de studievoortgang er voor de meeste studenten niet onder. Tegelijkertijd zijn er wel serieuze zorgen: de leerervaring van studenten verschraalde en het studentenwelzijn kwam onder druk te staan. Dat blijkt uit het gezamenlijke onderzoek ‘De verbinding valt weg’ door de NVAO en de inspectie. Studenten zouden nu de gemiste leerervaring moeten kunnen inhalen en er moet actief worden gewerkt aan de bevordering van het studentenwelzijn, stellen de onderzoekers.

 

Bron: Nieuwsbrief Hoger Onderwijs, juni 2022